Bahagian Pentadbiran

PENGENALAN/ LATAR BELAKANG

Bahagian Pentadbiran, Pejabat Naib Canselor adalah merupakan bahagian yang bertanggungjawab dalam menguruskan urusan pentadbiran dan kewangan bagi semua Pusat/ Unit di bawah selian Pejabat Naib Canselor.

FUNGSI BAHAGIAN

  1. Mengurus dan membantu memudahkan segala urusan dan kemudahan hospitaliti Naib Canselor serta Timbalan-Timbalan Naib Canselor.
  1. Menyelaras dan mengkoordinasi hubungan di antara Pejabat Naib Canselor dengan Pusat/ Unit di bawahnya.
  1. Merancang, mengurus dan memantau hal berkaitan pentadbiran kewangan di Pejabat Naib Canselor.
  1. Menguruskan hal berkaitan pentadbiran aset dan inventori di Pejabat Naib Canselor.
  1. Menguruskan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti.

OBJEKTIF BAHAGIAN

  1. Memastikan pengurusan pentadbiran, kewangan dan aset di Pejabat Naib Canselor diuruskan selaras dengan peraturan yang digunapakai.
  1. Memastikan mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti berjalan dengan lancar dan memenuhi keperluan pemegang taruh.

CARTA ORGANISASI

Carta Organisasi Bahagian Pentadbiran Pejabat NC

HUBUNGI KAMI

Bahagian Pentadbiran,
Pejabat Naib Canselor Tingkat 4,
Bangunan Canselori
Universiti Malaysia Kelantan
16300 Bachok, Kelantan

No. Tel: 09-7797744
Emel: bpk.canselori@umk.edu.my