Mengenai Kami

Mengenai Pejabat Naib Canselor

Pejabat Naib Canselor Universiti Malaysia Kelantan (UMK) ditubuhkan pada 1 Oktober 2006 bersempena pelantikan Naib Canselor pertama. Pejabat Naib Canselor adalah pejabat pengurusan tertinggi dan utama di UMK. Pejabat ini bertanggungjawab untuk memastikan halatuju, perancangan polisi dan pembangunan UMK selari dengan hasrat penubuhan UMK berpandukan kepada Misi, Visi dan falsafah penubuhan UMK. Antara Pusat/ Unit di bawah Pejabat Naib Canselor adalah seperti berikut:

  1. Pejabat Naib Canselor
  2. Bahagian Pentadbiran
  3. Pusat Komunikasi Korporat
  4. Unit Audit Dalam
  5. Pusat Strategik dan Risiko
  6. Unit Integriti
  7. Pusat Pengurusan Persekitaran Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan
  8. Pusat Islam UMK
  9. Pusat Pengurusan Kualiti Universiti
  10. Unit Perkhidmatan Orang Kurang Upaya

E-COMMUNITY 
Image

FOLLOW US

CONTACT US

UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN
16300 Bachok,
Kelantan.
09-7797000
pkk@umk.edu.my


UMK KAMPUS KOTA
Pengkalan Chepa,
16100 Kota Bharu,
Kelantan.
09 - 771 7000
pkk@umk.edu.my


UMK KAMPUS JELI
17600 Jeli,
Kelantan.
09-9477000 / 09-9477200
pkk@umk.edu.my