Portal Rasmi Pejabat Canselori Universiti Malaysia Kelantan
logocanumk10tahun

Fungsi PPJK

FUNGSI UTAMA

 UNIT  FUNGSI
 UNIT PENTADBIRAN 

 

 1. Menyedia dan Memantau Pelaksanaan Perancangan Strategik/ Pelaksanaan KPI Pusat
 2. Pengurusan Surat
 3. Pengurusan Fail 
 4. Pengurusan dan Pembangunan Staf
 5. Kewangan, Perolehan dan Bayaran Bil
 6. Laporan/ Analisis/ Statistik Pusat
 7. Urus setia / Jawatankuasa
 8. Logistik
 9. Pembangunan Sistem Rangkaian dan Teknikal 
 UNIT INTEGRITI
 1. Tadbir Urus: Memastikan tadbir urus yang terbaik dilaksanakan
 2. Pengukuhan Integriti: Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti dalam orgnisasi
 3. Pengesanan Dan Pengesahan: Mengesan dan mengesahkan aduan salahlaku jenayah serta perlanggaran tatakelakuan dan etika organisasi serta memastikan tindakan susulan yang sewajarnya diambil.
 4. Pengurusan Aduan: Menerima dan mengambil tindakan ke atas semua aduan/maklumat mengenai salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi
 5. Pematuhan: Memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuatkuas
 6. Tatatertib: Melaksanakan fungsi urus setia Lembaga Tatatertib.
 UNIT KUALITI TADBIR URUS & AKREDITASI   Seksyen Kualiti Tadbir Urus    
 1. Penyediaan Laporan
 2. Pengurusan Perancangan Strategik dan Dasar
 3. Pembentukan Kualiti
 4. Urus Setia / Jawatankuasa/ Menyedia dan Memantau Program Kualiti 

 Seksyen Akreditasi

 1. Penyediaan Laporan
 2. Pengurusan Perancangan Strategik dan Dasar
 3. Proses Akreditasi
 4. Pembudayaan Pemakaian Amalan Garis Panduan Amalan Baik, Standard Program dan Garis Panduan
 5. Senarai Pengiktirafan Kelayakan
UNIT AUDIT

 

  SeksyenAudit Kualiti Akademik   

 

 1. Melaksanakan audit dalaman pengurusan untuk meningkatkan kualiti pengurusan akademik dan tadbir urus universiti.
 1. Menyelaras pelaksanaan audit dalaman universiti agar selaras dengan International Professional Practice Framework (IPPF).

 

Seksyen  Audit Kualiti Tadbir Urus 

 

 

Seksyen Audit Nilai