Portal Rasmi Pejabat Canselori Universiti Malaysia Kelantan
logocanumk10tahun

Pentadbiran dan Kewangan

Fungsi dan Aktiviti Bahagian Pentadbiran & Kewangan

Menguruskan hal berkaitan pentadbiran jabatan.

 • Pengurusan Pelantikan Jawatan Giliran Bagi Staf Akademik Yang Memegang Jawatan Pentadbiran
 • Pengurusan rekod masuk dan keluar surat
 • Pengurusan buka dan tutup fail
 • Pengurusan mesyuarat jabatan
 • Pengurusan tempahan tiket kapal terbang
 • Pengurusan tempahan kenderaan jabatan
 • Pengurusan tempahan penginapan hotel/restoran
 • Pengurusan rekod cuti rehat
 • Pengurusan rekod cuti sakit
 • Pengurusan permohonan alat tulis jabatan


Menguruskan hal berkaitan kewangan jabatan.

 • Pengurusan pembelian bagi nilaian RM 1 – RM 1,000
 • Pengurusan akaun panjar wang runcit
 • Pengurusan permohonan bekalan bagi nilaian RM 1,001 – RM 10,000
 • Pengurusan permohonan bekalan secara sebutharga bagi nilaian RM 10,001 – RM 100,000
 • Pengurusan pelupusan aset
 • Pengurusan daftar aset & inventori
 • Pengurusan mesyuarat sebutharga peringkat PTj
 • Pengurusan permohonan pindahan peruntukan (viremen) jabatan


Menguruskan perancangan sumber manusia jabatan.

 • Penyediaan anggaran belanja mengurus (ABM) – perjawatan
 • Permohonan menghadiri latihan staf


Menguruskan perancangan sasaran kerja jabatan.

 • Pelaporan sasaran kerja tahunan unit/jabatan
 • Pelaporan perkembangan terkini PTj