Portal Rasmi Pejabat Canselori Universiti Malaysia Kelantan
logocanumk10tahun

Pusat Hal Ehwal Korporat

Pusat Hal Ehwal Korporat merupakan pusat utama yang bertanggungjawab untuk mengekalkan dan menyelaras semua bidang tugas umum berkaitan dengan Pengurusan Majlis dan Protokol, Perhubungan Media dan Laman Web Universiti.

Pusat Hal Ehwal Korporat bertujuan untuk memastikan bahawa peranan yang diselaraskan untuk mencapai visi, misi dan objektif universiti. Sikap positif, kerja keras dan kerjasama kakitangan dan juga penglibatan semua pihak diharapkan dapat membantu Pusat Hal Ehwal Korporat dalam menyediakan perkhidmatan yang berkesan.