Portal Rasmi Pejabat Canselori Universiti Malaysia Kelantan
logocanumk10tahun

Visi, Misi dan Objektif PHEK

VISI

Menjadi pemandu untuk budaya keusahawanan di UMK melalui sistem korporat dan komunikasi yang berkesan.

 

MISI

Menegakkan jenama UMK dan memupuk budaya keusahawanan dalam organisasi melalui sistem strategik korporat, komunikasi awam, tanggungjawab sosial dan secara antarabangsa.

 

 UMK