Portal Rasmi Pejabat Canselori Universiti Malaysia Kelantan
logocanumk10tahun

Misi, Visi dan Objektif PPJK

 

VISI   

Menjadi pusat rujukan sistem pengurusan kualiti yang mantap.

 

MISI  

Membudayakan pengurusan akademik berkualiti dan memupuk
sistem pentadbiran yang cekap.

 

 

OBJEKTIF PPJK

  • Memantau dan mengurus pengendalian sistem pengurusan kualiti akademik (SPKA) Universiti.
  • Memastikan program pengajian akademik Universiti mendapat pengiktirafan dan akreditasi oleh badan profesional yang berkaitan.  
  • Memastikan pemantauan dijalankan dengan melaksanakan aktiviti audit akademik yang berkesan di Universiti.  Memastikan setiap Fakulti dan Pusat Tanggungjawab (PTj.) akademik mematuhi semua keperluan dan standard kualiti.  
  • Menyediakan sistem pengurusan data dan dokumentasi berkaitan hal ehwal kualiti yang mesra pengguna.
  • Memastikan Warga Universiti mempunyai pengetahuan dan kefahaman berkaitan agenda kualiti akademik dan seterusnya dapat memupuk pembudayaan kualiti. 
  • Memastikan penambahbaikan berterusan dijalankan seiring dengan keperluan semasa