1. INSTITUT KEUSAHAWANAN UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN