1. PUSAT KOMUNIKASI KORPORAT
  2. PUSAT STRATEGIK DAN RISIKO
  3. PUSAT PENGURUSAN PERSEKITARAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN
  4. PUSAT ISLAM UNIVERSITI
  5. PUSAT PENGURUSAN KUALITI UNIVERSITI
  6. PUSAT PENTADBIRAN KAMPUS JELI