1. Memastikan pengurusan pentadbiran, kewangan dan aset di Pejabat Naib Canselor diuruskan selaras dengan peraturan yang digunapakai.
  2. Memastikan mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti berjalan dengan lancar dan memenuhi keperluan pemegang taruh.